tratamiento-termico

Les propietats que fan de l’alumini un metall tan utilitzat en la indústria són la seva lleugeresa, resistència a la corrosió, conductivitat elèctrica i tèrmica, no és magnètic ni tòxic, bon reflector de llum, impermeable, inodor i molt dúctil. A més, el gran atractiu és que es tracta d’un metall 100% reciclable, és a dir, es pot reciclar indefinidament sense que per això perdi les seves qualitats.

La seva lleugeresa fa que sigui un dels metalls més utilitzats en automoció, construcció de motocicletes, de maquinària i béns d’equip, això sí després de salvar el seu únic inconvenient; és relativament tou.

Els processos de Tractament Tèrmic són un conjunt d’operacions d’escalfament o refredament utilitzats en diverses aliatges d’alumini a fi de modificar les seves propietats, principalment:

 • Augment o disminució de la duresa de forma controlada.
 • Augmentar la resistència mecànica.
 • Assegurar l’estabilitat dimensional.
 • Eliminar tensions de fabricació allargant la vida de la peça.
 • Augment de la conductivitat elèctrica.
 • Variació de les característiques mecàniques de les peces; torsió, tracció, elasticitat o durabilitat.
trat-term-1
trat-term-2
trat-term-3

Els tractaments tèrmics realitzats a quinapa són per escalfament i sobre peces fabricades per extrusió, forja, fosa de gravetat, sorra i alguna de injectat, en qualsevol aliatge de les famílies 2000 (Alumini-Coure), 6000 (Alumini-Magnesi-Silici) i 7000 (Alumini-Zinc), i són els següents:

 • O recuit (estova materials endurits per facilitar treballs de conformació)
 • T4 solució, tremp i maduració natural (duresa final a temperatura ambient)
 • T5 maduració artificial controlada des tremp en peces fabricades per extrusió.
 • T6 solució, tremp i maduració artificial (duresa final controlada per temperatura i temps)
 • T64 solució, tremp i submaduración (augment de duresa, coeficient elàstic i allargament)
 • T7 solució, tremp i sobremaduració artificial (equilibri entre duresa i menor fragilitat)

En l’actualitat les instal·lacions de Tractament Tèrmic de quinapa el formen tres forns de solució amb fossats de tremp i dos forns de maduració artificial, tots ells amb control i registre informatitzat i instantani de temperatura i temps.

Els sistemes de control el formen duròmetres i sondes de temperatura calibrades per laboratori independent.

trat-term-4
trat-term-5