vibrados-barcelona

És un tipus de tractament de materials per a peces per tècniques d’acabat per vibració, els tractaments més habituals són:

  • Desbarrat, per a l’eliminació de fines rebaves.
  • Afinat de superfícies.
  • Abrillantat de superfícies.
  • Tractament.
  • Arrodoniment de cants vius i arestes.
abrillantado-bcn
vibrado-barcelona
abrillantado-barcelona

Disposem d’una variada gamma en materials abrasius: Xips de diferents formes i qualitats, abrasius ceràmics, de porcellana, o bé boles o satèl·lits d’acer inoxidable, que utilitzem sempre en funció del tipus d’acabat que volem obtenir.

Materials que podem tractar:

  • Metalls: Acer, Acer Inoxidable, ferro, alumini, Zamak, Llautó i Coure.
  • Plàstics.
  • Polièster.

Disposem de la següent maquinària:

  • 6 vibros de diferents capacitats i tipus d’abrasius.