lijado-bcn

Es tracta de deixar una superfície lliure de porus, ratlles o qualsevol tipus de marques originades en la fabricació.

S’inicia amb una preparació de la superfície del material denominada Desbast gruixut i així successivament disminuint la grandària de gra de l’abrasiu fins arribar al de menor grandària de gra o Desbastament Fi, a partir d’aquí un cop preparada la superfície podem triar entre els diferents tipus de polit.

Polit Brillant també anomenat “polit mirall”, on es requereix d’una superfície plana lliure de ratlladures i brillant, es tracta d’un acabat decoratiu.

Polit Mate, on es requereix una superfície llisa i lliure de qualsevol defecte o rugositat, on posteriorment s’aplicarà un altre tractament de protecció o decoratiu de tipus pintura.

Polit Setinat, es tracta d’un tipus d’acabat uniforme amb dues possibilitats de ratlla: fina o molt fina, es tracta d’un acabat final decoratiu.

La maquinària de què disposem a quinapa són dos polidores de peu per a discos de polit, repolit i setinat i 3 polidores de disc gran per polits i repulidos.

lijado-barcelona
lijados-barcelona
pulidos-barcelona
satinado-metal-barcelona

Polits, desbarbats i tall

Manuals i semiautomàtics de peces, realitzats després de la fabricació de peces de fosa d’alumini a fi d’eliminar colades, rebaves i excessos de material de fosa, donant-li a la peça la seva forma definitiva.

Les operacions de fregat es realitzen amb fregadores de peu i bandes de poliment de diferents tipus de suport i rugositat de l’abrasiu en funció del tipus d’acabat.

En zones on no arriben les bandes de llimat cal emprar petites eines manuals, de funcionament elèctric o pneumàtic.

Les operacions de tall poden realitzar-se en serres-cinta de funcionament manual o trossejadora semiautomàtica.

A la secció de cintejats, Desbarbes i Cort, quinapa disposa de 2 serres-cinta, una trossejadora, 9 fregadores de doble braç, bancs de treball, rotalines elèctrics i pneumàtics i tot tipus de llimes i abrasius.