granallados-barcelona

El granallat és el procés industrial que consisteix en propulsar un abrasiu metàl·lic esfèric o angular a alta pressió contra una superfície per:

  • Enfortir eliminant tensions generades en la fabricació (peening)
  • Netejar (eliminant elements contaminants de fabricació)
  • Dotar-la d’una rugositat controlada per facilitar posteriors recobriments de pintura, laques, tefló o vulcanitzat.

El tipus i mida de abrasiu utilitzat determina l’aspecte de la superfície final de la peça. La varietat en abrasius és àmplia podent triar entre granallas angulars o esfèriques de 0,1mm a 0,8 mm de diàmetre i de diverses qualitats en acers i inoxidables podent-nos adaptar a les especificacions dels nostres clients.

pieza-granallado

S’utilitza en la fabricació de peces metàl·liques per a la indústria de l’automòbil, construcció de maquinària i béns d’equip, ferrocarril i aeronàutica.

quinapa, per poder adaptar-nos a la forma, mida i acabat de les peces a processar, disposem de la següent maquinària:

  • Tres granalladores de Tapís per al granallat de peces a granel.
  • Dos granalladores de Bastidor per al granallat de peces en estàtic evitant el contacte entre elles.